• 436A/73, Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh
  • 097 512 9191 Mr. Phú
  • phu.du@bigcat.vn

Giới thiệu

Học viện ATIS (A Talent International School) đào tạo các khóa học ngắn hạn như ca sĩ, người mẫu và nhân vật cộng đồng nhằm định hướng và phát triển đam mê